Biblioteka szkolna

Plan  pracy  biblioteki  szkolnej  na  rok  szkolny 2015/2016 w Szkole Podstawowej nr 1 w Szczecinie

Plan pracy biblioteki szkolnej na rok szkolny 2015/2016 został przygotowany na podstawie Programu Wychowawczego Szkoły, Programu Rozwoju Szkoły, podstawy  programowej  ścieżki    między  przedmiotowej ,,Edukacja  czytelnicza  i  medialna” oraz  założeń  projektu Internetowe  Centrum  Informacji     Multimedialnej w Bibliotekach Szkolnych i Pedagogicznych.

Przystępując do pracy nad planem dokonano analizy dotychczasowej działalności biblioteki, jej mocnych i słabych stron oraz aktualnych potrzeb. Przejrzano wnioski rad pedagogicznych dotyczących pracy biblioteki   w   poprzednim   roku   szkolnym,   zbadano   w   bezpośrednich  rozmowach  oczekiwania   uczniów i nauczycieli, określono cele i zadania służące podniesieniu jakości pracy biblioteki szkolnej w bieżącym roku szkolnym.