O szkole

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Bolesława Chrobrego w Szczecinie

Statut szkoły 2017 r 

„Jedynka” jest najstarszą szkołą podstawową w Szczecinie, to matka wszystkich szkół… „Roku Pańskiego 1945
dnia 2 września nastąpiło otwarcie uroczyste polskiej szkoły w Szczecinie”.

Położona jest w centrum miasta i obejmuje rejonem dzieci zamieszkałe w obwodzie kilku ulic najstarszej części Szczecina, do której uczęszczają dzieci z całego Szczecina.
W sercu szkoły mieści się kolebka „złotego wieku”, jest nim człowiek, jego praca i trud włożony w kształcenie i wychowanie młodzieży. Posiada wypracowaną obrzędowość i własne tradycje, pielęgnuje się w niej również tradycje regionalne
i narodowe.
Równie ważna jest współpraca z rodzicami. Szkoła wspiera rodziców w wychowaniu dziecka.
Jest miejscem, w którym stwarza się warunki do nauki dla wszystkich dzieci. Nauczyciele przekazują tu wiedzę i kształtują umiejętności, stymulują do dobrej pracy, rozwijają zainteresowania uczniów. Ponadto wspierają rozwój ucznia, troszczą się
o jego bezpieczeństwo i zdrowie, pokazują jak pożytecznie spędzać czas wolny. Wprowadzają dzieci w świat kultury i sztuki, przez co uwrażliwiają na piękno.
Placówka dysponuje dwiema pracowniami komputerowymi, wypożyczalnią i czytelnią (z dostępem do komputera i Internetu), świetlicą (trzy sale), salą gimnastyczną, aulą, salą korekcyjną. Wzbogacono bazę szkoły o nowoczesne narzędzia multimedialne (komputery, projektory, tablice multimedialne). Grupy przedszkolne mają zajęcia w osobnym budynku.
Szkoła i jej uczniowie mogą poszczycić się dużym obiektem sportowym, jakim jest niedawno powstałe boisko w ramach tworzenia Osiedlowych Centrów Sportowych.
Codziennie organizowane są tam przez animatora sportowe zajęcia dla dzieci.
W szkole realizowane są działania wynikające z następujących programów:
„Szkoła w ruchu”, „Bezpieczna Jedynka”,„Szkoła Promująca Zdrowie”, „Cała Polska Czyta Dzieciom” , „Mały Mistrz”, „Mistrz Kodowania” pod patronatem Samsung oraz innowacyjny program nauki języka hiszpańskiego dla klas I-VI.
Dzięki podejmowanym w niej przez nauczycieli działaniom oraz akcjom, placówka otrzymała wiele certyfikatów, m.in.: Zachodniopomorski Certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie; Społecznie Zaangażowanej Placówki (podczas kampanii „Wszystkie Kolory Świata”), Szkoły z Klasą, Nauczyciela z Klasą, Dzieci Szczecina, Otwarta Szkoła, Szkoła Przyjazna Uczniom z Dysleksją Rozwojową, Najlepsza Podstawówka wg Familie.pl,
Certyfikat Polskiego Towarzystwa Dysleksji, Szkoła z Prawami Dziecka.
Otrzymała także certyfikat świadczący o pobiciu Rekordu Guinnesa w malowaniu twarzy.
Szkoła wspiera także potrzebujących. Świadczą o tym uzyskane certyfikaty m.in. Certyfikat Społecznie Zaangażowanej Placówki, certyfikat za udział w akcji charytatywnej „Dzieciom w Biesłanie”, a także liczne podziękowania, m.in. za ofiarowanie karmy dla bezdomnych zwierząt z Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami Domowymi
i Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt, jak również za wsparcie Domu Samotnej Matki, PCK oraz za udział w wielu projektach organizowanych przez UNICEF.
Uczniowie chętnie uczestniczą w licznych akcjach, konkursach, zawodach, rywalizacjach i osiągają sukcesy na forum szkoły, miasta, regionu i Polski.