Obiady szkolne – menu

NOWY ROK SZKOLNY 2017/2018

UWAGA!

W dniach 2-6. 10 2017 nie będą wydawane obiady, za utrudnienia przepraszamy. Kwota za nie wydane obiady zostanie przeniesiona na listopad 2017.

 

Opłaty za za obiady:
 
Klasy „1-7” koszt obiadu 4 zł x ilość dni np 19  = 76.00 zł
Wpłaty można dokonać na konto szkoły lub gotówką w szkole.
Klasy „0” koszt obiadu 5,50 zł x 21 dni = 115,50 zł    Wpłaty tylko na konto szkoły !
(OBIADY od 1.09.2017- świadczenia przedszkolne zgodnie z podpisaną umową)
 

UWAGA !

Przypominamy o wypełnieniu deklaracji na obiady i dostarczeniu do szkoły ( intendent, sekretariat) – deklaracja do pobrania

Osoby objęte dofinansowaniem obiadów przez MOPR prosimy o dostarczenie opinii / zaświadczenia.


 

Dokumenty dotyczące obiadów szkolnych :

.

Wpłaty za obiady należy dokonać  na konto szkoły najpóźniej do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc obiadowy.
UWAGA!!!   Liczy się data wpływu kwoty na konto szkoły.

Zasada wyliczenia kwoty wpłaty za obiady:

ilość dni w miesiącu z których dziecko będzie korzystać z obiadów x 4 zł
(np. 22 dni x 4 zł = 88 zł)

KONTO BANKOWE:

Nazwa odbiorcy SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1,
Aleja Piastów 6, 70-327 Szczecin
Rachunek odbiorcy 07 1020 4795 0000 9002 0278 3496
Tytuł wpłaty Imię i nazwisko dziecka, klasa, ilość dni obiadowych,
za jaki miesiąc

 

                                                                      ŻYCZYMY SMACZNEGO  🙂