Rada Rodziców

Rada rodziców – rodzaj organu szkolnego, który reprezentowany jest przez rodziców uczniów danej szkoły. Rada jest powoływana do współpracy ze szkołą w zakresie wszystkich spraw związanych z jej statutowymi zadaniami dotyczącymi kształcenia oraz funkcjonowania. Rada rodziców może występować z różnymi wnioskami oraz opiniami do dyrektora, rady pedagogicznej czy rady szkoły. Może też ona gromadzić różne fundusze z różnych źródeł w celu wspierania działalności szkoły.


Prezydium Rady Rodziców w roku szkolnym 2017/2018

 

Przewodniczący:
Marzena Wyrzykowska

Wiceprzewodniczący:
Małgorzata Wawryniuk

Przemysław Goździk

Skarbnik:
 Anna Nowakowska

Sekretarz:
 Zuzanna Kaszubowska

Komisja Rewizyjna:
Andrzej Konieczny
Agnieszka Kaźmierczyk

Członkowie:
Małgorzata Krauze
Agnieszka Przybylska

 

 


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Capcha * Czas został wyczerpany. Odśwież